> Evidence based HR service

Een bewezen succesvolle uitvoering.

Feiten en interpretaties verzamelen, een helder beschreven eindsituatie en een positief, kritische analyse aan de hand van beschikbare wetenschappelijke bronnen. Dat is de basis waarop ‘Evidence based HR’ werkt.

Of het nu gaat om projecten waarbij CAO afspraken, nieuwe wet en regelgeving of verzuimbeleid wordt geïmplementeerd of om projecten op meer tactische/strategische onderwerpen als diversiteit, duurzame inzetbaarheid en talentmanagement, ‘Evidence based HR’ zorgt voor een bewezen, succesvolle uitvoering van uw HR-project.

Bureau PaarZ is zo’n ‘nerd’ die werkt vanuit het principe van Evidence Based HR!

  • HOOFD & HART
  • TEMPO & ENERGIE
  • (wetenschappelijke) KENNIS
  • Ervaring in verschillende sectoren

Draagvlak en warmte

Hoofd

Heel veel vraagstukken zijn al onderzocht, oplossingen getoetst. Deze kennis geeft een goed vertrekpunt voor de benadering van jullie unieke vraagstuk.

 Bewezen succesvolle, maar ook minder succesvolle strategieën en interventies zijn een basis voor onderbouwde en scherpe keuzes voor specifieke vraagstukken zoals, de gedrag- en motivatiekant van medewerkers bij organisatieontwikkelingen, het organiseren van beleid en data op ontwikkelingen of trends en veranderingstrajecten 

Keuzes of oplossingen die een empirische basis hebben en niet niet (alleen) op ‘onderbuikgevoel’ gemaakt worden. 

“Science is my teacher”

Hart

Op wetenschap gebaseerde oplossingen zijn de basis. Maar deze oplossingen moeten ook draagvlak en ‘warmte’ vinden in het team en de organisatie. Het product alleen is niet voldoende, want het moet gebruikt en liefst omarmt worden. Het goed laten integreren is een specialisme op zichzelf en vraagt een fijngevoeligheid om signalen van weerstand op te vangen en te vertalen. Dit doen wij en we voegen er ook nog een beetje “HR marketing” aan toe. Want het is als HR team toch ook fijn dat je werk gezien en gewaardeerd wordt?

Case.

De organisatie aan het woord

Waar wij mee worstelden was het volgende……..

Resultaat.

Wat hebben de teams geleerd

‘Wij herken nu verschillende samenwerkingsvormen, deze kunnen we zelf versterken.’

‘Ik ben me binnen het team meer bewust van mijn eigen rol, stijl en reflexen.’

‘We hebben een concreet stappenplan opgesteld, waardoor onze rol binnen de organisatie geborgd is.’