> De organisatie aan het woord

Cultuurontwikkeling.

Een technische organisatie binnen de Food industrie heeft al jaren een negatief bedrijfsresultaat. Vroeger onderdeel van Unilever en nu op zichzelf staand, moet er iets gebeuren om in de toekomst ook bestaansrecht te hebben. Naast organisatorische wijzigingen, procesmatige veranderingen, is duidelijk dat cultuur een belangrijk factor is om deze verandering te laten slagen. Bureau PaarZ wordt ingehuurd om een duurzame verandering op houding & gedrag bij teams en medewerkers in te zetten.

Mindset is key

>

Aanpak

In eigen hand

Allereerst zijn 6 basishoudingen benoemd die ervoor moet zorgen dat we transformeren in een succesvolle, bloeiende organisatie. Iedereen is betrokken geweest bij het onderzoeken en inkleuren van deze basishoudingen. Op deze manier werd er niet opgelegd hoe men zich dient te gedragen, maar voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor de cultuur binnen onze organisatie.

Daarna is ieder team onder leiding van een trainer aan de slag gegaan om de basishoudingen eigen te maken. Er is vooral veel aandacht besteed aan persoonlijk eigenaarschap en aan vertrouwen & psychologische veiligheid. Zowel in de teams als tussen teams en het Management.

 

>

Resultaat

Van wantrouwen naar vertrouwen

Een duidelijk resultaat is dat de teams, die al langere tijd in onzekerheid zaten, met meer vertrouwen naar de toekomst kijken. Men heeft geleerd beter om te gaan met onzekerheid en ook omgaan met conflict is positief veranderd. De reorganisatie is nog lang niet voorbij. We moeten dan ook doorbouwen op wat we nu hebben bereikt.

Daarnaast hebben we een mooie toolkit gekregen die ons moet helpen de basishoudingen verder te ontwikkelen.

Het vervolg is een leiderschapsprogramma voor het MT zodat zij de tools uit de toolkit ook zo effectief mogelijk in gaan zetten.