> De organisatie aan het woord

Motivatie.

Een bestuurlijke organisatie in Nederland heeft een hoge gemiddelde leeftijd en wil graag weten hoe het staat met de motivatie van deze oudere medewerkers. Anoniem: “We weten dat de oudere medewerker anders of misschien zelfs wel minder gemotiveerd is voor werk en wilden graag weten hoe we hier pro-actief mee om kunnen gaan. Bureau PaarZ onderzoekt en ontwerpt interventies op basis van wetenschappelijk onderzoek. Voor ons een goede reden om het onderzoek door Bureau PaarZ te laten uitvoeren”

Op wetenschap gebaseerd, dat is waar wij voor kiezen

>

Aanpak

Analyse, ontwerp, implementatie, bijsturen

Allereerst is “motivatie van de oudere werknemer” grondig onderzocht in de literatuur. Duidelijk werd dat oudere medewerkers niet minder gemotiveerd zijn, maar dat het type motivatie meer verschuift naar intrinsiek met het ouder worden. Intrinsieke motivatie heeft haar basis in een aantal psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid.

Daarna is er onderzoek gedaan in de organisatie zelf doormiddel van gevalideerde vragenlijsten, interviews en sessies met focusgroepen. Uit de analyse bleek dat de medewerkers binnen deze organisatie hoog scoren op intrinsieke motivatie, maar wel belemmeringen ervaren in hun motivatie. Op basis van de analyse heeft Bureau PaarZ een drietal interventies ontworpen voor versterking van de motivatie bij oudere medewerkers, maar ook voor het behoud van de aanwezige hoge motivatie.

>

Resultaat

Toekomst

De interventies zijn in 2021 ingezet op verschillende niveaus; individu, team/direct leidinggevende en organisatie. Na de zomer worden deze voor het eerst geëvalueerd. Anoniem: “We waren eigenlijk verrast dat de intrinsieke motivatie van onze oudere collega’s zo hoog scoorde. Tegelijkertijd willen we borgen dat dit zo blijft in de toekomst. Bureau PaarZ heeft ook veel tijd gestoken in het verkrijgen van draagvlak bij medewerkers en managers voor de interventies. Dit geeft veel vertrouwen dat we ook goede resultaten zullen ervaren”.