> De organisatie aan het woord

Toekomstbestendig.

Henri de Boer, Richard Spaargaren en Sjaak van Hurck, Directeur-eigenaren van ESI Eurosilo prijzen het werk van Bureau PaarZ. “Om in de komende jaren aan de marktvraag te kunnen blijven voldoen, was een transformatie nodig van ons bedrijf. We waren al succesvol, dus lastig om draagvlak te vinden voor een verandertraject. Bureau PaarZ heeft met een persoonlijke, praktisch en wetenschappelijke onderbouwde manier van werken, transparant kunnen maken waar ontwikkeling mogelijk was en deze ontwikkeling ook vormgegeven en begeleidt.”

Ik dacht dat we het al goed deden. Het kan dus nog veel beter

>

Aanpak

Analyse, ontwerp, implementatie, bijsturen

Volgens Richard is de aanpak van Bureau PaarZ volledig toegespitst op hun bedrijf. De verschillende afdelingen Engineering, Projecten en Management worden als afdeling getraind en er wordt ook gelet op de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de afdelingen. In de analyse fase werd duidelijk dat alles valt en staat met een goede communicatie onderling, als Team en als bedrijf. Volgens Henri zijn het boven tafel krijgen van de pijnpunten en het voortdurend bijsturen en werken aan, dé succesfactoren gebleken voor de ontwikkeling van ESI Eurosilo!

>

Resultaat

Toekomstbestendig

Sjaak vertelt dat werken aan vertrouwen en waardering voor elkaars capaciteiten heeft geleid tot verbeterde communicatie en transparantie waardoor het team beter functioneert.  Buiten dat de samenwerking geoptimaliseerd is, is er een cultuur van continue ontwikkeling ontstaan. De organisatiestructuur die we nu kunnen ontwerpen en implementeren, stelt ons in staat om mensen op hun kracht in te zetten en helpt ons succesvol te blijven in de toekomst.